سیستم های پنجره و دیوار بدون دردسر

سیستم های پنجره و دیوار بدون دردسر

مشخص ، محصولات می تواند یک کار ،ره آور باشد، به خصوص وقتی صحبت از مک،سم های پیچیده درگیر در سیستم های پنجره و دیوار می شود. این پیشنهادات جدید تلاش می‌کنند تا با مراقبت از مهندسی پیشاپیش این بار را کاهش دهند. این سازندگان با چندین دهه تجربه در پیمایش در پیچیدگی‌های مجموعه‌های پنجره و دیوار، گزینه‌های کاملاً اجرا شده را برای انتخاب و نصب آسان ارائه می‌دهند.

(با اجازه KOVA)

سیستم دیوار پنجره
KOVA

(با اجازه REHAU)

سیستم های دارای رتبه تاثیر
REHAU

(آلومینیوم معماری All Weather)

لغزنده افقی سری 6200
آلومینیوم معماری تمام آب و هوا

(با احترام به Kingspan)

سیستم UniQuad Wall
کینگ اسپن

(با احترام اندرسون ویندوز)

پنجره فلاش فین سری 100
ویندوز اندرسنمنبع: https://www.archpaper.com/2024/02/window-and-wall-systems-wit،ut-h،le/